ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

Почитувани

Се ближи крајот на 2017-та и едноставно се наметнува размислувањето за нова годишна претплата за престојната 2018-та. Поради тоа подготвивме Понуда за годишна претплата за 2018-та водејќи се според Вашите сугестии и барања. Го задржуваме квалитетот на нашите редовни месечни изданија, како и коректниот пристап секогаш кога ви се потребни консултации. Како акредитирана куќа за КПУ -  обуки (задолжителни за сите сметководители и овластени сметководители) одржуваме и ќе одржуваме обуки и во 2018-та. И на крај она по што сме особено познати, ви ги нудиме и нашите останати стручни изданија - книги како понуда надвор од годишната претплата.

Погледнете ја нашата ПОНУДА и се надеваме ќе се решите за соработка со нас како докажана компанија од областа на економско правниот консалтинг веќе 27 години.

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 2018-ТА