ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • МДБ ЗА МАЈ 2024 ГОДИНА 2,2 %

    Согласно соопштението на Државен завод за статистика бр.4.1.24.51 од 07.06.2024 г. процентот на кумулативниот пораст на цените на мало кој се користи за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за МАЈ 2024 г. изнесува  2,2 %. Месечната аконтација за МАЈ 2024 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2023 година (АОП 56) зголемен...

ЗАНИМЛИВОСТИ