ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • ОБЈАВЕН НОВИОТ ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

    Во Службен весник на РСМ бр.173/22 од 01.08.2022 година се објави новиот Закон за вршење на сметководствени работи кој влегува во сила на 09.08.2022 година. Овој е сосема нов закон па според тоа му престанува важноста на моментално постоечкиот Закон за вршење на сметководствени работи ( („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16, 190/16 ...

ЗАНИМЛИВОСТИ