ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • ПРОПИШАН ОБРАЗЕЦ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА СОГЛАСНО ИЗБОРЕН ЗАКОНИК

    Согласно последните новини на член 8-б  од Изборниот законик (Службен весник на РСМ бр.215/21) во рок од десет (10) дена од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори за претседател на РСМ, пратеници во Собранието на РСМ, градоначалник или членови на советот, јавните фондови, јавните претпријатија и сите други правни лица што располагаат со државен капитал, се должни до Државн...

ЗАНИМЛИВОСТИ