ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДДВ-04 ПРИЈАВА

    Согласно член 45 став 6од Законот за општата управна постапка (Службен весник на РМ бр. 124/2015 и 65/2018) ако последниот ден на рокот паѓа во неработен ден или на државен празник, или во друг ден кога јавниот орган пред кого треба да се преземе дејствието не работи, рокот истекува на првиот нареден работен ден. Крајниот рок за поднесување на ДДВ-пријавите за даночниот период август 2022 година...

ЗАНИМЛИВОСТИ