ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • НОВИНИ ВО НАРЕДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД COVID-19

    Последните измени во Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена (Службен весник на РСМ бр.263/20..и 100/21), се објавија во Службен весник на РСМ бр.106/21 и влегоа во сила...

ЗАНИМЛИВОСТИ