ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • НОВА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА

    Во Службен весник на РСМ бр. 65/2023 се објави Одлука на Уставен суд со која укинуваат член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во РМ (Службен весник на РМ бр. 97/2010) и член 1 од Законот за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во РМ (Службен весник на РМ бр. 139/2014). Оваа одлука ...

ЗАНИМЛИВОСТИ