ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk
Zakoni od oblasta na rabotnite odnosi
 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Збирката на закони од областа на работните односи претставува одговор на сите Ваши прашања со кои се соочувате. Многуте законски измени кои настанаa во врска со законските прописи од областа на работните односи токму овде се комплетирани.

цена 1.400 ден.