ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ЛОКАЦИЈА

ул. Костурски херои бр. 40-4/2   1000 Скопје

РАБОТНО ВРЕМЕ

08:00 до 16:00 часот

КОНТАКТ

маркетинг служба 

(претплата, фактури и плаќања, достава на списанија и промена на податоци) 075-223-441

(регистрација за советувања / КПУ, потврди и сертификати, достава на електронски вести и доделување кориснички имиња и лозинки) 071-205-472 

Консултации 

02/3245-970

075-229-464 Валентина Тодоровска

070-308-992 Сузана Зеловска

E-MAIL

info@fvkonsalting.com.mk