ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ЛОКАЦИЈА

ул. Костурски херои бр. 40-4/2   1000 Скопје

КОНТАКТ

Консултации од областа на економијата за приватниот и јавниот сектор, буџетот и буџетските корисници

075-229-464 Валентина Тодоровска

076-241-901 Јасмина Генчева

070-308-992 Сузана Зеловска

Консултации од областа на правото

070-700-577 Мила Ѓоревска

E-MAIL

info@fvkonsalting.com.mk