ЕДНОДНЕВНИ ONLINE ОБУКИ ЗА КПУ ВО ДЕКЕМВРИ 2023 

Актуелни теми од областа на сметководството, даноците и работните односи и подготвителни работи за годишната сметка за 2023

ТЕРМИНИ   13-ти (среда)    15-ти (петок)    16 -ти (сабота) 

ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ

 превземете профактура  (при плаќањето наведете го лицето и терминот)

ПРИЈАВУВАЊЕ

за 13.12.2023 пријавете се овде

за 15.12.2023 пријавете се овде 

за 16.12.2023 пријавете се овде

(Една мејл адреса може да ја користи само еден слушател. Доколку пријавувате повеќемина одеднаш, потребно е да излезете од теркот за пријавување и повторно да се вратите на линкот за пријавување, за секое лице).   

Пријавете се и уплатете најмалку два дена пред терминот, по што ќе добиете мејл порака за потврдено учество на советувањето.    

1 ден, но и 2 часа пред почетокот на обуката, ќе добиете мејл порака со линк и лозинка за вклучување.   

Материјалот и потврдата за КПУ ќе ги добиете на вашите мејл адреси.

ВАЖНО: Обуката можете да ја следите на компјутер или телефон. Доколку следите на телефон, ЗАДОЛЖИТЕЛНО спуштите ја апликацијата Gotowebinar app for android или Gotowebinar app for iphone (зависно од телефонот) од Google play. Доколку не го сторите тоа, часовите нема да се регистрираат.


 

  

Апликација за физичко присуство на семинари и обуки (не ја пополнувајте)

 

Се согласувам податоците внесени во пријавата за посета на континуирано професионално усовршување (КПУ) да бидат користени и обработувани согласно со Законот за вршење на сметководствени работи. Истовремено се согласувам да добивам информации за термините во кои ќе се организираат обуки за КПУ