Почитувани, ве покануваме на ONLINE советувања - КПУ со теми од областа на сметководството, даноците и правото.

ПРОГРАМА

ПРЕДАВАЧИ

МАЈА ЛАЗАРОСКА - дипломиран економист и овластен ревизор - водечко лице во редакцискиот одбор на нашите редовни изданија и нашиот стручен тим, ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА, ЈАСМИНА ГЕНЧЕВА, СУЗАНА ЗЕЛОВСКА - стручни консултанти од областа на сметководството и МИЛА ЃОРЕВСКА - стручен консултант од областа на правото