Почитувани, ова е дел во кој се  најавуваат обуките за КПУ и семинарите, а за што навремено ќе бидете известени.