Почитувани, ова е дел во кој се пријавувате кога се организираат обуки за КПУ, а за што навремено ќе бидете известени.