ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

Почитувани, пред вас е можноста за ПОЛУГОДИШНА ПРЕТПЛАТА на нашите списанија и услуги за вториот дел (јули-декември) од оваа 2023 година.

Економско правен консалтинг ФВ повеќе од 32 години покажува квалитет и професионалност во работата. Доказ за тоа е соработката со големиот број долгогодишни претплатници.

Ве покануваме да извршите претплата и да се уверите во квалитетот на нашата работа.

 ЈАВЕН СЕКТОР  

(буџетски корисници, фондови за здравствено

и пензиско осигурување, ЈЗУ и општини)      ПОНУДА 

 ПРИВАТЕН СЕКТОР                                    ПОНУДА