ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

Почитувани

Ви нудиме можност за полугодишна претплата за периодот 01.07. - 31.12.2021

Понуда за ПРИВАТЕН СЕКТОР

Понуда за БУЏЕТСКИ СЕКТОР