ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

Почитувани

Традиционално во јуни, за оние кои не извршиле годишна, нудиме можност за полугодишна претплата (јули-декември 2022 година). Истата може да ја добиете во електронска или хартиена верзија. Што поточно тоа значи, можете да погледнете подолу.

 ПОНУДА ЗА ПОЛУГОДИШНА ПРЕТПЛАТА