ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

Почитувани, пред вас е можноста за ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА на нашите списанија и услуги за 2024 година.

За Економско правен консалтинг ФВ 2024 година е 33-та година од постоењето.

Докажавме квалитет и професионалност во работата и оправдано заслуживме голем број долгогодишни претплатници.

Ве покануваме да извршите претплата и да се уверите во квалитетот на нашата работа.

 ЈАВЕН СЕКТОР  

(буџетски корисници, фондови за здравствено

и пензиско осигурување, ЈЗУ и општини)      ПОНУДА    профактура

 ПРИВАТЕН СЕКТОР 

ПРЕТПЛАТА НА СПИСАНИЈА НА ХАРТИЈА И УСЛУГИ      ПОНУДА    профактура    

ПРЕТПЛАТА НА ЕЛЕКТРОНСКИ СПИСАНИЈА И УСЛУГИ      ПОНУДА    профактура