ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТ (два проценти) ЗА ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО НЕДЕЛА, КАКО И НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ И ДРУГИ ПРАЗНИЦИ КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ