ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ ДО УЈП -ДО 30 СЕПТЕМВРИ