ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • СЕ ПРОДОЛЖУВА УПОТРЕБАТА НА НАЈВИСОКА ТРГОВСКА (ПРОФИТНА) МАРЖА ЗА СВЕЖОТО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

    Во Службен весник на РСМ бр. 244/23 се објави Одлука за изменување на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки која влезе во сила на 21.11.2023 година. Со измените на одлуката се продолжува рокот на важноста на истата, односно оваа одлука ќе важи до 31.12.2023 година. Со одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки се определува највисоката трговска (профитна) маржа...

ЗАНИМЛИВОСТИ