ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

 

ЗАКОН ЗА ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ

Оваа книга, на 400 страници се обработени основите на облигационите односи, настанувањето на обврските, формите на договор, капар, застапување, неважност на договорот, лихварски договор, одговорност за неисправен производ, надомест на материјална штета и друго.

СОДРЖИНА НА КНИГАТА

цена 1.700 ден.