ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

 

ЗАКОН ЗА ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ

Основи на облигационите односи, настанување на обврските, форми на договор, капар, застапување, неважност на договорот, лихварски договор, одговорност за неисправен производ, надомест на материјална штета и друго.
 
цена 1.700 ден.