ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ

ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Збирката на закони од областа на работните односи претставува одговор на сите Ваши прашања со кои се соочувате. Многуте законски измени кои настанаa во врска со законските прописи од областа на работните односи токму овде се комплетирани. Книгата има 400 страници.

СОДРЖИНА НА КНИГАТА

цена 1.800 ден.