ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: info@fvkonsalting.com.mk

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ 

Заради важноста на даноците во работното секојдневие на секој стопански субјект, ФВ Консалтинг ја изготви оваа комплетна збирка на даночни прописи, со цел точно да Ве информира за секој вид на данок кој го применувате во Вашето работење. На 932 страници собрани се бројни закони, правилници и одлуки.

СОДРЖИНА НА КНИГАТА

цена 3.000 ден.