ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

Почитувани

Понудата за ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА за 2020-та ја изработивме водејќи се според досегашните искуства за најдобра заедничка соработка со Вас. Квалитетот на редовните месечни изданија останува на високо ниво, како и коректниот пристап кога ви се потребни консултации.

Економско правен консалтинг ФВ е акредитирана куќа за КПУ - обуки (задолжителни за сите сметководители и овластени сметководители). Досега одржавме бројни сесии на обуки за КПУ, почнувајќи од 2017, а со истите продолжуваме и во 2020 година.

Погледнете ја нашата ПОНУДА и решете се за соработка со нас како докажана консалтинг компанија веќе 29 години.

ПРЕТПЛАТА ЗА 2020-ТА ЗА БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

ПРЕТПЛАТА ЗА 2020-ТА ЗА ПРИВАТЕН СЕКТОР