ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

Почитувани

Се ближи крајот на 2018-та и едноставно се наметнува размислувањето за нова годишна претплата за престојната 2019-та. Понудата за годишна претплата за 2019-та ја изработивме водејќи се според досегашните искуства и секако Вашите сугестии за подобра соработка. Квалитетот на нашите редовни месечни изданија отанува на високо ниво како и досега, како и коректниот пристап секогаш кога ви се потребни консултации. Како акредитирана куќа за КПУ - обуки (задолжителни за сите сметководители и овластени сметководители) одржуваме и ќе одржуваме обуки и во 2019-та. И на крај она по што сме особено познати, ви ги нудиме и нашите останати стручни изданија - книги како понуда надвор од годишната претплата.

Погледнете ја нашата ПОНУДА и се надеваме ќе се решите за соработка со нас како докажана компанија од областа на економско правниот консалтинг веќе 28 години.

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 2019-ТА ЗА ПРИВАТЕН СЕКТОР

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 2019-ТА ЗА БУЏЕТСКИ СЕКТОР