ОБУКИ ЗА КПУ ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

Економско правен консалтинг ФВ е АКРЕДИТИРАНА компанија од ICC Macedonia International Chamber of Commerce The world business organization и одржува обуки за континуирано професионално усовршување (КПУ) на сметководители и овластени сметководители кое се спроведува согласно Законот за вршење сметководствени работи, а со цел професионално и ефикасно вршење на сметководствените работи.

Во НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2019-та Економско правен консалтинг ФВ организира: еднодневна обука (сесија 4), со која добивате 8 часа (2.360 денари) и дводневна обука (сесија 4 и 5), со која добивате 16 часа (4.720 денари). Напоменуваме дека сесија 4 и сесија 5 имаат различни тематски содржини. 

Доколку ги посетувате и сесија 4 и сесија 5, обележете ги двата термина истовремено.

ПРОГРАМА

ПРЕОСТАНАТИ ТЕРМИНИ

Град

Датум и место

КПУ сесија

  СТРУГА - хотел Дрим

  13 декември 2019 (петок)

4

  СКОПЈЕ - хотел Континентал

  20 декември 2019 (петок)

4

  СКОПЈЕ - хотел Континентал

  21 декември 2019 (сабота)

5

Почитувани, уплатата треба да ја извршите најмалку три дена пред терминот кој го планирате, со цел да се постигне подобра организација. На уплатницата задолжително наведете го терминот кога ќе ја посетите обуката. 

ПРЕВЗЕМИ  ПРОФАКТУРА (сесија 4) 

ПРЕВЗЕМИ ПРОФАКТУРА (сесија 5) 

Трансакциска сметка: 300000000164063 / Депонент: Комерцијална банка   

Износ за плаќање за 8 часа 2.360 денари 

Износ за плаќање за 16 часа 4.720 денари 

Пријавување од 9:00 до 9:30 часот

Ве молиме, ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавете се НАВРЕМЕНО со следнава апликација, внесувајќи ги податоците ТОЧНО и со мали букви, освен почетните: