ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • КОЕФИЦИЕНТ ЗА МДБ ЗА МАЈ 2019 ГОДИНА -0,1%

    Согласно соопштението на Државен завод за статистика бр. 4.1.19.51 од 07.06.2019 година процентот на кумулативен пораст на цените на мало за период јануари - мај 2019 година во однос на просечните цени на мало во 2018 година кој се користи за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за МАЈ 2019 година е негативен и изнесува -0,1%. Месечната аконтација за МАЈ 2019 година се утврдув...

ЗАНИМЛИВОСТИ