ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ НОВИОТ ПРИРАЧНИК ЗА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ДДВ

    Имајќи го во предвид фактот дека големиот број  на приватни фирми, здруженија, јавни институции, како и физички лица спаѓаат во категоријата на даночни обврзници за ДДВ или се потенцијални обврзници за овој данок, сметаме дека со ова издание подетално, јасно и разбирливо Ви ја презентираме материјата во Законот за ДДВ и подзаконските акти и нивно спроведување во пракса. Истиот се состои од 2...

ЗАНИМЛИВОСТИ