ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • КАЗНЕНА И ДОГОВОРНА КАМАТА - ОД 1 ЈУЛИ 2015 ГОДИНА ОСТАНУВА 3,25%

    Согласно Објавата на НБРМ бр. 22941 од 29 јуни 2015 година, референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата за период од 01.07.2015 година до 31.12.2015 година останува иста односно 3,25%. Законската казнена камата за обврски во денари за правни лица продолжува да биде 13,25%, а за физички лица 11,25%. Стапката на Еурибор на 30.06.2015 година, изнесува -0,064. Законската казнена...

ЗАНИМЛИВОСТИ