ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • ПРИДОНЕСИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР, ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ-МИСЛЕЊЕ ОД УЈП

    Согласно измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (Службен весник на РМ бр.129/2015), обврзник за плаќање на придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување и здравствено осигурување е извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, доколку не е осигурен по основ на ра...

ЗАНИМЛИВОСТИ