ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА, ДОГОВОРИ ЗА ДЕЛО, АВТОРСКИ И ДРУГИ ДОГОВОРИ

    Согласно последните измени на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување кои се објавија во Службен весник на РМ бр.48/2015 се воведуваат следниве новини: 1) Се дефинира поимот друг договор како секој вид на договор или друг акт, без оглед на нивната форма и вид, со кој се определува надоместок за извршување на физичка и/или интелектуална работа, вклучувајќи и извршување на функци...

ЗАНИМЛИВОСТИ