ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • КОЕФИЦИЕНТ ЗА МДБ ЗА ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

    Согласно соопштението  на Државен завод за статистика бр. 4.1.20.14  од  14.02.2020  година  процентот  на  кумулативен  пораст  на  цените на мало за период  јануари  2020 година  во однос на просечните цени на мало во 2019 година кој се користи за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка  за  ЈАНУАРИ 2020 ...

ЗАНИМЛИВОСТИ