ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • ПРОДОЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РМ

    Поради наближување на крајниот рок за доставување на годишни сметки, а со цел да се услужат сите даночни обврзници кои имаат обврска да доставуваат годишни/завршни сметки, Централниот регистар на РМ ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2016 година, во деновите 25.02.2017 (сабота) од 08:00 до 16:00 часот, 27.02.2017 (понеделник) и 28.02.2017 (вторник) од 08:00 до 20:00 часо...

ЗАНИМЛИВОСТИ