Get Adobe Flash player

ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • СТАПКА НА ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОДИНА

    Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика (Службен весник на РМ бр.80/16), стапката на трошоци на живот за месец март 2016 година, во однос на месец февруари 2016 година, е повисока за 0,1%. Согласно член 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија (Службен весник на РМ бр.70/94...147/15), правото на пораст на платите за месец март 2016 година, во одно...

ЗАНИМЛИВОСТИ