ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • ОДРЕДЕНА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

    Во службен весник на РМ бр. 27/2019 година е објавена спогодбата за утврдување на најниаката плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност. Со оваа спогодба, најниската плата во сдравствената дејност се утврди во износ од 13.352 денари. Пресметката на најниската плата утврдена со оваа спогодба ќе почне да се применува со исплата н...

ЗАНИМЛИВОСТИ