ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • ОБУКИ ЗА КПУ и СОВЕТУВАЊЕ за јавниот сектор

    Почитувани На 10 декември 2019 година, во хотел Континентал, Скопје, одржуваме СОВЕТУВАЊЕ на тема ПОДГОТВИТЕЛНИ  РАБОТИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА И ДРУГИ ВАЖНИ НОВИНИ ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА кај: буџетски корисници, единки корисници, фондови, ЈЗУ и единици на локална самоуправа.  Во ноември-декември 2019 година Економско правен консалтинг ФВ ор...

ЗАНИМЛИВОСТИ