ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • КОЕФИЦИЕНТ ЗА МДБ ЗА ЈУЛИ 2018 Г. 2,2%

    Согласно сооопштението на Државен завод за статистика бр.4.1.18.67 од 07.08.2018 г. процентот на кумулативен пораст на цените на мало за период јануари-јули 2018 г. во однос на просечните цени на мало во 2017 година кој се користи за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за ЈУЛИ 2018 ГОДИНА е позитивен и изнесува 2,2%.Месечната аконтација за ЈУЛИ 2018 г.  се утврдува како 1...

ЗАНИМЛИВОСТИ