ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

    Со цел да се развие спортот и постигнат резултати, се предлага да се извршат дополнувања во Законот за данокот на добивка со што ќе се овозможи даночно поттикнување при давање на донации кон спортските федерации, МОК, спортските клубови и активни спортисти. Со измените на Законот исто така се определуваат трошоците за сместување и превоз на лица кои не се вработени кај домашниот исплатувач, а кои...

ЗАНИМЛИВОСТИ