ЕКОНОМСКО ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ЗНАЕЊЕ И ДОВЕРБА

Тел: 02 / 3245 - 970, 3245 - 971

e-mail: fvkonsalting@on.net.mk

АКТУЕЛНОСТИ

  • КОЕФИЦИЕНТ ЗА МДБ ЗА ЈУЛИ 2015 ГОДИНА -1,3%

    Согласно соопштението на Државен завод за статистика бр. 4.1.15.61 од 07.08.2015 година процентот за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за ЈУЛИ 2015 година е негативен и изнесува  -1,3%. Месечната аконтација за ЈУЛИ 2015 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2014 година (АОП 41).  ...

ЗАНИМЛИВОСТИ